Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Novosti

Mašina za zavarivanje kolena

Našim poštovanim kupcima možemo ponuditi jedan novi alat za šavno zavarivanje, sa kojom se mogu variti i takva kolena cevi koji su napravljeni od lima. Kvalitet zavarivanja može da bude: otporan na pritisak ili da nije otporan na pritisak. Kvalitet materijala za zavarivanje je nerđajući - običan čelik do 1,5+1,5 mm debljine.

Poljoprivredne mašine za farme

MAŠINA ZA RASTURANJE ROL BALE SLAME

OPIS TIPOVA MAŠINE

1. ROTOBONTO 1-2R-OP

Metalne kutije za alarme

Naše preduzeće je krenula sa izradom specijalne metalne kutije za alarmne i ostale uređaje. Kutije pravimo na specijalnoj cnc i na raznim štanc mašinama. Naš kapacitet je oko 5000 kutija mesečno.

mašine za zavarivanje mreža

Generalni remont stare mašine za zavarivanje mreža sa 11 trafoa!