Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Novosti

Specijalne mašine

Mi oživljavamo Vašu viziju!

Ako imate neki artikal za proizvodnju, ali ne znate kako, ako želite da modernizujete, automatizujete neki proizvod, ako želite da obnavljate, da proširujete… Ako postoji ideja, mi Vam možemo pomoći u njenoj realizaciji.

Mašina za zavarivanje kolena

Našim poštovanim kupcima možemo ponuditi jedan novi alat za šavno zavarivanje, sa kojom se mogu variti i takva kolena cevi koji su napravljeni od lima. Kvalitet zavarivanja može da bude: otporan na pritisak ili da nije otporan na pritisak. Kvalitet materijala za zavarivanje je nerđajući - običan čelik do 1,5+1,5 mm debljine.

Poljoprivredne mašine za farme

MAŠINA ZA RASTURANJE ROL BALE SLAME

OPIS TIPOVA MAŠINE

1. ROTOBONTO 1-2R-OP

Metalne kutije za alarme

Naše preduzeće je krenula sa izradom specijalne metalne kutije za alarmne i ostale uređaje. Kutije pravimo na specijalnoj cnc i na raznim štanc mašinama. Naš kapacitet je oko 5000 kutija mesečno.

mašine za zavarivanje mreža

Generalni remont stare mašine za zavarivanje mreža sa 11 trafoa!