Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Mašine za zavarivanje žica

Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda

Ova mašinska linija proizvodi ogradne panele i rešetke od tankih cevi od čelika i nerđajućeg mataerijala. Elektrode se mogu zameniti. Oblik elektroda se može oblikovati po volji prema željenom proizvodu. Dužina panela može biti do 4 m. Visina je maksimalno 2 m, ali proizvodimo i mašine za različite veličine.

Ispravljač
  Glavni tehnički podaci:
 • priključni napon: 3x400V
 • ugrađena snaga: 12 kW
 • prečnik žice za izravnavanje: od Ø 4mm do Ø 12mm
 • maksimalna brzina izravnavanja 1m/s
 • brzina rada od 300 do 600 mm/s
 • rasipanje mera kod brzina od 100 i 300 mm/s +- 0,5 mm; kod brzina od 300 i 600 mm/s +-1,5 mm; kod brzina od 600 i 1000 mm/s +-4 mm

Ugraduje se ispred prese i iza makaze stim se linija potpuno automatizovana.Manipulator odnese mrežu od makaze do prese. Stavlja mrežu ispod prese i kada je presa završila posao, izvadi mrežu ispod prese i odnese na mesto za baliranje. Broj mreža u bali se programira, može biti najviše 100 komada.

Služi za savijanje mreža odnosno za upresovanje raznog oblika u mreže ( za ograde).Radimo do 4000 mm dužine zajedno sa alatom i do sile 70T. Oblik alata odreduje kupac. Mašinu isporucimo sa granicnikom koji se programira za odredenu dužinu. Maksimalni precnik žice je ø8 mm, alat se narucuje prema precniku žice.

Služi za odsecanje mreža i montira se iza mašine za zavarivanje mreža. Širinu možemo da isporučimo od 1500-4000 mm, a debljina žice do 12.

Pogon: hidraulicni sa automatskim radom i mogucnost za daljinsko upravljanje.

Okretac mreže se koristi i za zavarivanje mreže i služi za okretanje i baliranje mreže.

Služi se za cišcenje žice od preostalog cundera i smesti se iza lomaca, direktno ispred mašine za kalibrisanje. U mašini ima 6 celicna cetka 250x50 mm na elektromotorima. Cetke su tako smeštene da obuhvataju ceo obim žice. Upravljenje je uradeno pomocu kontrolera. Moguce je podešavati pritisak cetke na žici i ima automatsko pracenje trošenje cetke.

lomač cundera

Koristi se iza odmotaca i ispred mašine za secenje i kalibrisanje. Služi za lomljenje žice i stim i odstranjuje i 90% cundera sa celicne žice. Provlacenje žice se vrši kad su okretne vodice u vertikalnom položaju i posle uvlacenja žica se okrecu po potrebi kako se vidi na slici.Na takav nacin može se ostvariti 2x1800 lomljenje žice u malom prostoru.

Odmotači žice

Odmotač služi za odmotavanje žice iz kotura u mašinu koja je preraduje. Visina okretnog trna je 2800 mm a nosivost je 3T. u radnom stanju. Okretni trn stoji vertikalno a kad je potrebno postaviti kotur žice onda je trn spusti u vodoravni položaj pomoću hidraulike da bi sa viljuškarom moglo postaviti žice.

Mašine za zavarivanje mreža
  Radimo 2 porodice mašine i to:
 • Mašine za izradu gradevinske mreže i
 • Mašine za izradu precizne mreže(npr. ograde. stranice itd.)