Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Starteri

Pretvarači
Tip PN 130 PN 200 PN 200 PN 300 PN 300 PN 400 PN 500 PN 600
Snaga (VA) 130
Punjači Akumulatora
Ime proizvoda Napon Struja
Punjač akumulatora 12 V 10 A
Automatski punjač akumulatora 12 V 10 A
Punjač akumulatora 12 V
elektrostarteri
Tip Rotostart 400 Rotostart 400 Rotostart 700
Primarna struja 20 A max. 10 A max. 16 A max.
Sekundarna struja 400 A 400 A 700 A