Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda

Ova mašinska linija proizvodi ogradne panele i rešetke od tankih cevi od čelika i nerđajućeg mataerijala. Elektrode se mogu zameniti. Oblik elektroda se može oblikovati po volji prema željenom proizvodu. Dužina panela može biti do 4 m. Visina je maksimalno 2 m, ali proizvodimo i mašine za različite veličine. Elementi ograde se postavljaju u šablon i postavljaju se ispod elektroda mašine, što automatski vrši zavarivanje. Šablon se može pomerati ručno ili sa servo motorom. Doziranje, ako je mašina deo automatske linije mašine, automatski se napaja mašinom. Mašine za zavarivanje su povezane, procesorsko kontrolisane, mogu biti zavarene istovremeno ili naizmenično, u zavisnosti od energetskog potencijala korisnika.

Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda
Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda
Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda
Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda
Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda
Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda