Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Mašine za šavno zavarivanje sa žicom

Aparat za linijsko zavarivanje AS35 35KVA (elektro otporno zavarivanje)

Osnovni tehnički podaci:
- priključni napon: 400 V
- snaga: 35 KVA
- potreban osigurač na primaru: 87 A - topljivi
- potreban vod za napajanje: 4x10 mm2 - bakarni
- maximalni zahvat 1000 mm sa ravnim rukama,za ravne cevi
- brzina zavarivanja 0-50 mm/sec
- meni na srpskom jeziku
- upravljanje sa mikrokontrolerom, komunikacija preko folijske tastature
- ugrađen zatvoren sistem hlađenja
- minimalni prečnik cevi fi 70 maximalni fi 350
- maximalna dužina cevi 1000 mm
- uređaj koristi bakarnu žicu fi 2 mm za zavarivanje, žica se odmotava i namotava automatski
- uređaj se koristi za zavarivanje pocinkovanog materijala

Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje