Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Poljoprivredne mašine za farme

MAŠINA ZA RASTURANJE ROL BALE SLAME

OPIS TIPOVA MAŠINE

1. ROTOBONTO 1-2R-OP

Ova mašina je namenjena za rasturanje okrugle bale maximalnog prečnika Ø1800 mm i dužine 1300 mm. Može da primi odjednom 2 bale tako da prva bala se uzima na lanac a druga se ostavlja na podizač i stavlja se na lanac mašine kada je prva bala rasturana. Mašina ima dva točka i kači se na traktor snage 40KW (oko 60KS), priključi se kardansko vratilo i strujni priključak se uključuje u konektor mašine. Upravljački ormar se nalazi u kabini traktora, odakle vozač upravlja sa mašinom. Postoji verzija sa bežičnim upravljanjem i po narudžbi isporučujemo sa takvim.
Sa ovom mašinom može da se rastura slama, detelina, suva trava. Mašina može da rastura i male četvrtaste bale.

2. ROTOBONTO 2-1R-OP

Ova mašina može da primi jednu okruglu balu maximalnog prečnika Ø1800mmx1200 mm. Bala se uzima na lanac mašine, zatvori se podizač i mašina je spremna za rad. Mašina ima dva točka i kači se na traktor snage 40KW (oko 60KS), priključi se kardansko vratilo i strujni priključak se uključuje u konektor mašine. Upravljački ormar se nalazi u kabini traktora, odakle vozač upravlja sa mašinom. Postoji verzija sa bežičnim upravljanjem i po narudžbi isporučujemo sa takvim.
Sa ovom mašinom može da se rastura slama, detelina, suva trava. Mašina može da rastura i male četvrtaste bale.

3. ROTOBONTO 3-1R-OP

Ova mašina može da primi jednu okruglu balu maximalnog prečnika Ø1800x1300mm. Bala se uzima na lanac mašine sa podizačem i nakon njegovog zatvaranja mašine je spremna za rad. Ova mašina nema točkova nego se kači na hidrauliku traktora. Na traktoru moraju biti protivtegovi napred sa težinom oko 500kg.
Priključi se kardansko vratilo i strujni priključak se uključuje u konektor mašine. Upravljački ormar se nalazi u kabini traktora, odakle vozač upravlja sa mašinom. Postoji verzija sa bežičnim upravljanjem i po narudžbi isporučujemo sa takvim.
Sa ovom mašinom može da se rastura slama, detelina, suva trava. Mašina može da rastura i male četvrtaste bale.

4. ROTOBONTO 4-2K-OP

Ova mašina je namenjena za rasturanje kockaste bale velike dimenzije (1.2x0.9x3metara) i od toga može da primi 2 komada. Bale se stavljaju na sledeći način: prva bala se stavlja direktno na lanac sa viljuškom ugrađen na traktor a druga bala se stavlja polovinom na prvu i polovinom na otvoren podizač. Kako se prva bala troši, tako se podizač zatvori i počinje da rastura drugu balu. Mašina ima dva točka i kači se na traktor snage 40KW (oko 60KS), priključi se kardansko vratilo i strujni priključak se uključuje u konektor mašine. Upravljački ormar se nalazi u kabini traktora, odakle vozač upravlja sa mašinom. Postoji verzija sa bežičnim upravljanjem i po narudžbi isporučujemo sa takvim.
Sa ovom mašinom može da se rastura slama, detelina, suva trava. Mašina može da rastura i male četvrtaste bale.

Na svakoj mašini se nalazi još jedan komandno mesto i to na levoj zadnjoj strani. Odavde se upravlja podizač i lanac. U svaku našu mašinu je ugrađena uljna pumpa sa rezervoarom ulja, tako da mašine su nezavisne od hidrauličnog sistema traktora. Po narudžbi isporučujemo mašine bez ugrađene uljne pumpe, ali onda mašina može da se koristi sa traktorom koji ima protočni hidraulični sistem.
Pritisak u hidrauličnom sistemu je ograničen na 160bar i pumpa ima kapacitet od 70lit/min. Koristi se hidraulično ulje HD 46, količina 40 litara.

TIP MAŠINE ROTOBONTO 1-2R-OP (A,M) ROTOBONTO 2-1R-OP (A,M) ROTOBONTO 3-1R-OP ROTOBONTO 4-2K-OP
Masa mašine 2200 kg 1800kg 1400kg 2300kg
Dužina tovarnog prostora 2.5 metara 1.8 metara 1.7 metara 3 metara
Ukupna dužina mašine sa zatvorenim podizače 4023 mm 3340 mm 3200 mm 5100 mm
Dužina mašine sa rudom 500 mm 4300 mm 4200 mm 5975 mm
Dužina otvorenog podizača 1416 mm 1416 mm 1600 mm 1600 mm
Maximalna visina mašine: verzija A 2300 mm 2300 mm 2300 mm 2300 mm
verzija M 2500 mm 2500 mm 2400 mm 2600 mm
Širina mašine 1830 mm 1830 mm 1568 mm 2200 mm
Radijus okretnog izlaza 225º 225º 225º 225º
Položaj okretnog izlaza MIN: -60º -60º -60º -60º
MAX: +30º +30º +30º +30º
Minimalni razmak rasturanja mašine 1.1 metara 1.1 metara 1.1 metara 1.2 metara
Maximalni razmak rasturanja mašine 15 metara 15 metara 15 metara 15 metara
Maximalni prečnik okrugle bale 1800 mm 1800 mm 1800 mm ---
Mere četvrtaste bale 1.2x0.9x2.4 metara 1.2x0.9x1.8 metara --- 1.2x0.9x3 metara
Upravljački napon 12V 12V 12V 12V
Preporučena snaga traktora (KW) 40 40 40-60 40-60
Upravljanje Elektrohidraulična Elektrohidraulična Elektrohidraulična Elektrohidraulična
Brzina rasturanja jedne bale (min) 2 2 2 2.5
Podesiva visina ruda (min-max) 310-550 mm 310-550 mm --- 310-550 mm
Preporučen broj motora traktora 1300-1600 1300-1600 1300-1600 1300-1600
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme
Poljoprivredne mašine za farme