Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Mašine za šavno zavarivanje raznih performansa

 • priključni napon: 400V
 • napon praznog hoda: (AS 35-4.5V), (AS 50-6V)
 • primarna struja: AS 35 88A-impulsno; AS 50 125A-impulsno
 • dužina krake: od 350-700 mm ili po dogovoru
 • kružne elektrode su zamenjive
 • minimalni prečnik cevi: 120mm
 • maximalni prečnik cevi: 1000mm
 • pogon na gornjem elektrodu
 • ugrađen zatvoren sistem za hlađenje sa hladnjakom
 • upravljanje sa mikrokontrolerom, parametri se programiraju
 • komunikacija preko dvorednom displayu na srpskom jeziku
 • kontinualna regulacija struja i brzina kružne elektrode
 • ugrađen pulzator za zavarivanje, reguliše se širina strujnog impulsa, jačina impulsa i vreme trajanja pauze
 • minimalna debljina lima: 2x0.3mm
 • maximalna debljina lima: AS35 2x1mm; AS 50 2x1.5mm - čelik i prohron
 • brzina zavarivanja se reguliše između 0-30sec u zavisnosti od debljina materijala
 • potrebna širina preklopa 6-10mm
 • elektrode su od materijala Elmedur-X
 • gornja glava se okreće na 900 može da služi kao aparat za uzdužno zavarivanje i kao aparat za kružno zavarivanje
 • uređaj isporučimo sa jednim setom alata, ili za kružno ili za uzdužno zavarivanje
 • drugi set alata se posebno naručuje uz doplatu i moguće je naknadno ugrađivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje
Mašine za šavno zavarivanje