Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Automatske makaze za lim

Novi specijalni proizvod naše kompanije su automatske makaze za lim koje mogu preseći i pozitivne i negativne uglove. Pogodne su za rezanje parčadi u obliku trapeza i romba, a naravno može da reže i prave uglove. Makaze poseduju svoj računar. Vrednosti koje treba izrezati moraju se programirati, uključujući dužinu i ugao rezanja. Ova mašina poseduje makaze širine od 800 mm i može da seče lim debljine od 0,2-2 mm do +- 10 stepeni. Preciznost dimenzija za dužinu je +- 0,05 mm, ugao sečenja je +- 0,02 ugaoni minut. Preciznost sečenja je obezbeđena linearnom tehnologijom i servo motorima. Mašina je opremljena upravljačkom jedinicom koja pregledava svaki radni komad pre sečenja i omogućava sečenje samo ako je njegova veličina unutar zadate tolerancije. Brzina unosa može se podesiti od 0 do 50 mm/sekundi. Vreme ciklusa sečenja je 2 sekunde. Stalak za spuštanje može se puniti maksimalnim opterećenjem od 3t ili maksimalnom širinom lima od 800 mm. Mašina je opremljena valjcima za izravnavanje diska, ugao izravnavanja je podesiv od 0-15 stepeni. Minimalna širina reza je 50 mm. Parametri mašine uključuju brojač ukupne količine, brojač potrebne količine, programsku memoriju 99, mogućnost ručnog podešavanja. Rad makaza je hidraulički.