Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Specijalne mašine i alati

Specijalne mašine

Mi oživljavamo Vašu viziju!

Ako imate neki artikal za proizvodnju, ali ne znate kako, ako želite da modernizujete, automatizujete neki proizvod, ako želite da obnavljate, da proširujete… Ako postoji ideja, mi Vam možemo pomoći u njenoj realizaciji.

Projektovanje, proizvodnja, stavljanje u pogon, servisiranje u jednoj ruci.

Novi specijalni proizvod naše kompanije su automatske makaze za lim koje mogu preseći i pozitivne i negativne uglove. Pogodne su za rezanje parčadi u obliku trapeza i romba, a naravno može da reže i prave uglove. Makaze poseduju svoj računar.