Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Manipulator mreža

Ugraduje se ispred prese i iza makaze stim se linija potpuno automatizovana.Manipulator odnese mrežu od makaze do prese. Stavlja mrežu ispod prese i kada je presa završila posao, izvadi mrežu ispod prese i odnese na mesto za baliranje. Broj mreža u bali se programira, može biti najviše 100 komada.

Brzina manipuliranja se prilagodi brzini mašinu za zavarivanje. Pogon manipulatora je kombinovana (pneumatska isprvo pogon) upravljanje PLC preko „TUCH“ ekrana.