Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Mašina za savijanje mreža

Služi za savijanje mreža odnosno za upresovanje raznog oblika u mreže ( za ograde).Radimo do 4000 mm dužine zajedno sa alatom i do sile 70T. Oblik alata odreduje kupac. Mašinu isporucimo sa granicnikom koji se programira za odredenu dužinu. Maksimalni precnik žice je ø8 mm, alat se narucuje prema precniku žice.