Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Kondenzatorski punkt aparat

Ova mašina za zavarivanje se može koristiti pretežno na takvim mestima, gde postoji potreba za tačkastim zavarivanjem, ali nema mogućnosti da se to izvede na klasičan način. Ovo je na primer automobilska industrija, postavljanje obloga unutrašnjih delova raznih rezervoara, za izolaciju unutrašnjeg prostora rashladnih i grejnih komora, (palice koje drže slojeve izolacionog materijala je moguće zavariti kroz izolacioni materijal), a mogu lako da se koriste i na drugim područjima industrije. Njihovo rukovanje je veoma jednostavno i bezbedno. U varilačku baklju treba staviti deo koji želimo zavariti, treba da pritisnemo na površinu za koji želimo zavariti, i aktivirati zavarivanje. Punjenje i pražnjenje kondenzatora je pod elektronskim nadzorom i uvek ih je moguće napuniti do željenog energetskog nivoa. Dužina varilačke baklje može da bude maksimalno 5 m, a dužina kabla za prizemljenje isto toliko. Proizvodimo 5 vrsta mašina, od osnovnog lima debljine od 0.2 mm do 30 mm. Materijali za zavarivanje: čelik, nerđajući materijali i aluminijum pod gasom argona.

Kondenzatorski punkt aparat
Kondenzatorski punkt aparat
Kondenzatorski punkt aparat
Kondenzatorski punkt aparat