Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Magneti

Kočioni magnet

Ovi magneti se koriste za oslobađanje osovinskog kočenja, ali takođe mogu raditi obrnuto. Njihovi radni naponi se kreću od 24 V do 400 V, AC i DC. Zavisi od toga šta korisnik želi da koristi. Magneti se isporučuju u punoj litoj ili kao što je prikazano na slici, kako to zahteva korisnik. Vučna snaga može varirati od 10 kg do 200 kg. Performanse se kreću od 50 VA do 10 kVA.

Specijalni magnet na daljinu

Ovaj magnet je dizajniran da stvori snažnu vučnu silu od 100 mm udaljenosti. Pre svega, moguće je sortirati mali metalni otpad iz industrijskih granularnih materijala. Koristi se uglavnom u preradi plastike i prehrambenoj industriji, u kojoj je potrebno ukloniti sitni otpad od gvožđa sa pokretne trake. Magnet može raditi u teškim uslovima rada (prskanje vode, prašina).