Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Odmotači žice

Odmotač služi za odmotavanje žice iz kotura u mašinu koja je preraduje. Visina okretnog trna je 2800 mm a nosivost je 3T. u radnom stanju. Okretni trn stoji vertikalno a kad je potrebno postaviti kotur žice onda je trn spusti u vodoravni položaj pomoću hidraulike da bi sa viljuškarom moglo postaviti žice. Na trn ostavljen žljeb za viljušku, i trn automatski se okrene tako da žleb uvek bude u gornjem delu. Sa na šeg odmotaca može se odmotati žice u vodoravnom i u vertikalnom pravcu.

Odmotači žice
Odmotači žice
Odmotači žice
Odmotači žice