Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Kočioni magnet

Ovi magneti se koriste za oslobađanje osovinskog kočenja, ali takođe mogu raditi obrnuto. Njihovi radni naponi se kreću od 24 V do 400 V, AC i DC. Zavisi od toga šta korisnik želi da koristi. Magneti se isporučuju u punoj litoj ili kao što je prikazano na slici, kako to zahteva korisnik. Vučna snaga može varirati od 10 kg do 200 kg. Performanse se kreću od 50 VA do 10 kVA. Magneti za AC koriste opremljeni kompenzacijskim namotajima koji obezbeđuju rad bez šuma.

Kočioni magnet
Kočioni magnet