Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Mašina za izravnavanje

  Glavni tehnički podaci:
 • priključni napon: 3x400V
 • ugrađena snaga: 12 kW
 • prečnik žice za izravnavanje: od Ø 4mm do Ø 12mm
 • maksimalna brzina izravnavanja 1m/s
 • brzina rada od 300 do 600 mm/s
 • rasipanje mera kod brzina od 100 i 300 mm/s +- 0,5 mm; kod brzina od 300 i 600 mm/s +-1,5 mm; kod brzina od 600 i 1000 mm/s +-4 mm
 • mašina je sa sistemom okretne glave, sa mekim vučnim kamenima, što obezbeđuje da žice budu neogrebene
 • hidraulična jedinica za sečenje sa ugrađenim akumulatorom
 • jedinica za prihvatanje 6000 mm
 • mašina za izravnavanje zajedno sa stalkom za spuštanje ima celokupnu dužinu od 10 metara (za ovo treba dodati još 3 metra, ukoliko je jedinica za prihvatanje 6 metara)
 • opterećenje stalka za spuštanje 2 tone
 • prečnik šiljka Ø 450mm
 • okretni deo jedinice za spuštanje je kočen
 • upravljačka jedinica je sa mikrokontrolorom sa menijem na mađarskom jeziku
 • komunikacija preko industrijske tastature u obliku folije
 • ugrađen brojač komada sa mogućnošću podešavanja
 • ugrađen sveobuhvatni brojač komada bez mogućnosti izbrisanja
  Knjiga mašine sadrži sledeće:
 • uputstvo za upotrebu
 • uputstvo za održavanje
 • električna šema
 • spisak rezervnih delova, sa skicama
 • pneumatska šema
 • bezbednosna uputstva
Ispravljač
Ispravljač
Ispravljač
Ispravljač