Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Mašina za zavarivanje kolena

Našim poštovanim kupcima možemo ponuditi jedan novi alat za šavno zavarivanje, sa kojom se mogu variti i takva kolena cevi koji su napravljeni od lima. Kvalitet zavarivanja može da bude: otporan na pritisak ili da nije otporan na pritisak. Kvalitet materijala za zavarivanje je nerđajući - običan čelik do 1,5+1,5 mm debljine.

Mašina za zavarivanje kolena