Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Pretvarač

Punjači Akumulatora
Tehn.podaci / Tip Običan punjač 12V Običan punjač 24V Običan punjač 12/24V Automat 12V Automat 12/24V
Pretvarač napona
Snaga (VA) Ulazni napon Potreban akumul. (V) Vreme rada (h) Punjač
130 12 55 3.5-4 da