Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

4. ROTOBONTO 4-2K-OP

Ova mašina je namenjena za rasturanje kockaste bale velike dimenzije (1.2x0.9x3metara) i od toga može da primi 2 komada. Bale se stavljaju na sledeći način: prva bala se stavlja direktno na lanac sa viljuškom ugrađen na traktor a druga bala se stavlja polovinom na prvu i polovinom na otvoren podizač. Kako se prva bala troši, tako se podizač zatvori i počinje da rastura drugu balu. Mašina ima dva točka i kači se na traktor snage 40KW (oko 60KS), priključi se kardansko vratilo i strujni priključak se uključuje u konektor mašine. Upravljački ormar se nalazi u kabini traktora, odakle vozač upravlja sa mašinom. Postoji verzija sa bežičnim upravljanjem i po narudžbi isporučujemo sa takvim.
Sa ovom mašinom može da se rastura slama, detelina, suva trava. Mašina može da rastura i male četvrtaste bale.

Na svakoj mašini se nalazi još jedan komandno mesto i to na levoj zadnjoj strani. Odavde se upravlja podizač i lanac. U svaku našu mašinu je ugrađena uljna pumpa sa rezervoarom ulja, tako da mašine su nezavisne od hidrauličnog sistema traktora. Po narudžbi isporučujemo mašine bez ugrađene uljne pumpe, ali onda mašina može da se koristi sa traktorom koji ima protočni hidraulični sistem.
Pritisak u hidrauličnom sistemu je ograničen na 160bar i pumpa ima kapacitet od 70lit/min. Koristi se hidraulično ulje HD 46, količina 40 litara.