Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

3. ROTOBONTO 3-1R-OP

Ova mašina može da primi jednu okruglu balu maximalnog prečnika Ø1800x1300mm. Bala se uzima na lanac mašine sa podizačem i nakon njegovog zatvaranja mašine je spremna za rad. Ova mašina nema točkova nego se kači na hidrauliku traktora. Na traktoru moraju biti protivtegovi napred sa težinom oko 500kg.
Priključi se kardansko vratilo i strujni priključak se uključuje u konektor mašine. Upravljački ormar se nalazi u kabini traktora, odakle vozač upravlja sa mašinom. Postoji verzija sa bežičnim upravljanjem i po narudžbi isporučujemo sa takvim.
Sa ovom mašinom može da se rastura slama, detelina, suva trava. Mašina može da rastura i male četvrtaste bale.