Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Specijalni proizvodi

Novi specijalni proizvod naše kompanije su automatske makaze za lim koje mogu preseći i pozitivne i negativne uglove. Pogodne su za rezanje parčadi u obliku trapeza i romba, a naravno može da reže i prave uglove. Makaze poseduju svoj računar.