Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Spot welding machines

Punkt aparat vm 5 za zavarivanje baterije
  Osnovni tehnički podaci:
 • priključni napon: 220V
 • snaga: 5KVA
 • primarna struja: 22A impulsno
 • potreban pritisak vazduha: 6 bar
 • potreban električni vod do aparata 3x2.5- bakarni vod
 • potreban osigurač: 25A-topljivi
 • potrebna količina vazduha: 60lit/min
 • dužina krake: 200mm ili po želji kupca
 • uređaj se montira na stol
Kondenzatorski punkt aparat

Ova mašina za zavarivanje se može koristiti pretežno na takvim mestima, gde postoji potreba za tačkastim zavarivanjem, ali nema mogućnosti da se to izvede na klasičan način.

Zavarivač sa četiri tačke

Aparat za tačkasto zavarivanje VM 75(elektrootporno zavarivanje) 75KVA-pneumatski sa specijalnim alatom sa 4 tačke odjednom

- priključni napon: 400V

- snaga: 75KVA

- primarna struja: 187.5 A

- potreban osigurač 200A topljivi

- potreban vod za napajanje 4x16 bakarni

- minimalna debljina lima: 0.1+0.1mm čelik