Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Our products

Novi specijalni proizvod naše kompanije su automatske makaze za lim koje mogu preseći i pozitivne i negativne uglove. Pogodne su za rezanje parčadi u obliku trapeza i romba, a naravno može da reže i prave uglove. Makaze poseduju svoj računar. Vrednosti koje treba izrezati moraju se programirati, uključujući dužinu i ugao...

Zavarivač sa četiri tačke

Aparat za tačkasto zavarivanje VM 75(elektrootporno zavarivanje) 75KVA-pneumatski sa specijalnim alatom sa 4 tačke odjednom

- priključni napon: 400V

- snaga: 75KVA

- primarna struja: 187.5 A

- potreban osigurač 200A topljivi

- potreban vod za napajanje 4x16 bakarni

- minimalna debljina lima: 0.1+0.1mm čelik

- maximalna debjina...

Kočioni magnet

Ovi magneti se koriste za oslobađanje osovinskog kočenja, ali takođe mogu raditi obrnuto. Njihovi radni naponi se kreću od 24 V do 400 V, AC i DC. Zavisi od toga šta korisnik želi da koristi. Magneti se isporučuju u punoj litoj ili kao što je prikazano na slici, kako to zahteva korisnik. Vučna snaga može varirati od 10 kg do 200 kg. Performanse se kreću od 50 VA do 10 kVA. Magneti za AC...

Specijalni magnet na daljinu

Ovaj magnet je dizajniran da stvori snažnu vučnu silu od 100 mm udaljenosti. Pre svega, moguće je sortirati mali metalni otpad iz industrijskih granularnih materijala. Koristi se uglavnom u preradi plastike i prehrambenoj industriji, u kojoj je potrebno ukloniti sitni otpad od gvožđa sa pokretne trake. Magnet može raditi u teškim uslovima rada (prskanje vode, prašina). Potpuno zatvorena...

Poluautomatska linija za proizvodnju cevnih ograda

Ova mašinska linija proizvodi ogradne panele i rešetke od tankih cevi od čelika i nerđajućeg mataerijala. Elektrode se mogu zameniti. Oblik elektroda se može oblikovati po volji prema željenom proizvodu. Dužina panela može biti do 4 m. Visina je maksimalno 2 m, ali proizvodimo i mašine za različite veličine. Elementi ograde se postavljaju u šablon i postavljaju se ispod elektroda mašine, što...

Kondenzatorski punkt aparat

Ova mašina za zavarivanje se može koristiti pretežno na takvim mestima, gde postoji potreba za tačkastim zavarivanjem, ali nema mogućnosti da se to izvede na klasičan način. Ovo je na primer automobilska industrija, postavljanje obloga unutrašnjih delova raznih rezervoara, za izolaciju unutrašnjeg prostora rashladnih i grejnih komora, (palice koje drže slojeve izolacionog materijala je moguće...