Radnoti Mikloša 27/A, 24000 Senta, Srbija

Products image

Machines for wire welding

Mašine za zavarivanje mreža
    Radimo 2 porodice mašine i to:
  • Mašine za izradu gradevinske mreže i
  • Mašine za izradu precizne mreže(npr. ograde. stranice itd.)
Odmotači žice

Odmotač služi za odmotavanje žice iz kotura u mašinu koja je preraduje. Visina okretnog trna je 2800 mm a nosivost je 3T. u radnom stanju. Okretni trn stoji vertikalno a kad je potrebno postaviti kotur žice onda je trn spusti u vodoravni položaj pomoću hidraulike da bi sa viljuškarom moglo postaviti žice.

lomač cundera

Koristi se iza odmotaca i ispred mašine za secenje i kalibrisanje. Služi za lomljenje žice i stim i odstranjuje i 90% cundera sa celicne žice. Provlacenje žice se vrši kad su okretne vodice u vertikalnom položaju i posle uvlacenja žica se okrecu po potrebi kako se vidi na slici.Na takav nacin može se ostvariti 2x1800 lomljenje žice u malom prostoru.

Služi se za cišcenje žice od preostalog cundera i smesti se iza lomaca, direktno ispred mašine za kalibrisanje. U mašini ima 6 celicna cetka 250x50 mm na elektromotorima. Cetke su tako smeštene da obuhvataju ceo obim žice. Upravljenje je uradeno pomocu kontrolera. Moguce je podešavati pritisak cetke na žici i ima automatsko pracenje trošenje cetke.

Okretac mreže se koristi i za zavarivanje mreže i služi za okretanje i baliranje mreže.